top of page

Wsparcie w nauce

Dział Wsparcia Nauki współpracuje z uczniami w całej szkole  którzy mają dodatkowe potrzeby. Obejmuje to wszelkie potrzeby edukacyjne, fizyczne lub medyczne.
Agencje są zaangażowane z niektórymi uczniami jako partnerzy we wspieraniu uczniów i rodziców.

 

Pracownicy wydziału regularnie kontaktują się z rodzicami, a także angażują ich jako aktywnych partnerów w nauczanie i wsparcie duszpasterskie, jakie otrzymuje ich dziecko.

 

Wielu uczniów otrzymuje wsparcie w zakresie umiejętności czytania i pisania, aby pomóc im uzyskać dostęp do programu nauczania, a uczniowie robią postępy i zyskują pewność siebie podczas tych sesji. Wykorzystywane pakiety obejmują: Rainbow Reading, a także liczne zajęcia fonetyczne i alfabetyczne.

 

Istnieje przepis dla uczniów, dla których angielski jest językiem dodatkowym (EAL). Działa to jako interwencja polegająca na wycofywaniu uczniów z określonych klas do pracy w małych grupach o podobnych umiejętnościach.

 

Dział Spersonalizowanego Nauczania zapewnia wsparcie dla niewielkiej liczby uczniów, dostosowując ofertę programową, a także współpracując z instytucjami edukacyjnymi w całym mieście. Jest to zawsze w porozumieniu z rodzicami i wspiera nasz etos integracji, w którym staramy się wspierać każde dziecko zgodnie z jego potrzebami.

bottom of page