top of page
Kelvin Hall outside.jpg

Frekwencja

Dobra frekwencja ma fundamentalne znaczenie dla podnoszenia osiągnięć.

Celem polityki frekwencji w szkole jest:

  • Aby zachęcić wszystkich uczniów do regularnego i szybkiego uczęszczania do szkoły, osiągając wskaźnik frekwencji, który umożliwia im postęp i wykorzystanie swojego potencjału

  • Zachęcanie do pozytywnego nastawienia do szkoły i frekwencji ze strony rodziców uczniów i szerszej społeczności

  • Wdrożyć politykę całej szkoły w zakresie frekwencji i upewnić się, że pracownicy działają zgodnie z nią

  • Ograniczenie nieuprawnionych nieobecności w szkole na wszystkich poziomach – całej szkole, klasie, klasie, wagarowaniu indywidualnym i wewnętrznym

  • Aby nagradzać dobrą frekwencję i punktualność zgodnie z systemem nagród w szkole

  • Ustalenie indywidualnych celów dla wszystkich uczniów.

 

Dobra frekwencja ma kluczowe znaczenie dla kontynuacji postępów, jakie osiągnęliśmy w Kelvin Hall School. Podstawowym i podstawowym obowiązkiem wszystkich pracowników jest maksymalizacja i zachęcanie do dobrej frekwencji na co dzień oraz przy podejmowaniu strategicznych i długoterminowych decyzji oraz planowaniu.

Szkoła ma zespół frekwencyjny, który jest odpowiedzialny za określone działania, ale frekwencja jest obowiązkiem wszystkich. Rodzice i uczniowie są częścią partnerstwa mającego na celu poprawę frekwencji.

Szkoła korzysta z elektronicznego systemu rejestracji o nazwie Monitor lekcji. System ten umożliwia rejestrację uczniów z lekcji na lekcję i zapisywanie informacji na komputerach PC. System umożliwia generowanie szczegółowej i konkretnej analizy frekwencji uczniów.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki zachowania i frekwencji, prosimy  Skontaktuj się z nami.

Good attendance is critical to continue the progress that we have made at Kelvin Hall School. It is a fundamental and basic responsibility of all staff to maximise and encourage good attendance on a day-to-day basis and in their strategic and longer term decision making and planning.

The school has an attendance team who are responsible for specific action, but attendance is the responsibility of all. Parents and students are part of the partnership to improve attendance.

The school uses an electronic registration system called Lesson Monitor. This system allows the registration of pupils on a lesson-by-lesson basis and recording the information on PCs. The system allows the generation of detailed and specific analysis of pupil attendance.

You will be able to find our Attendance policy, alongside with our other policies, on the Our Policies page.

If you have any questions about our behaviour and attendance policy, please contact us.

bottom of page