top of page

Praca domowa

Praca domowa jest przydatna w pomaganiu uczniom w rozwijaniu i poszerzaniu nauki w szkole, a także zachęcaniu do samodzielnego uczenia się. Na kluczowym etapie 4 staje się jeszcze ważniejsze, aby uczniowie rozwinęli umiejętności samodzielnego uczenia się, których będą potrzebować na kolejnym etapie edukacji lub szkolenia.

Praca domowa może składać się z konkretnych krótkich zadań lub może obejmować dłuższe, dłuższe fragmenty pracy. Uczniowie będą również regularnie otrzymywali zadania domowe z czytania z wielu przedmiotów. Prosimy rodziców i opiekunów, aby zaangażowali się w naukę swoich dzieci, omawiając z nimi zadania domowe i upewniając się, że są na bieżąco z terminami.

Wiele zadań domowych może wymagać korzystania z zasobów internetowych, a nasze obiekty szkolne oferują uczniom możliwość pozostania po szkole, aby odrobić pracę domową. Korzystamy z szerokiej gamy pakietów internetowych, do których uczniowie mogą łatwo uzyskać dostęp w szkole, bibliotece, z domu lub z urządzeń mobilnych. Naszym celem jest, aby wszyscy uczniowie mieli łatwy dostęp do zasobów niezbędnych do pomyślnego ukończenia pracy domowej.

 

Klasa Google

Nauczyciele różnych przedmiotów będą regularnie publikować prace domowe w Google Classroom, dzięki czemu Twoje dziecko będzie mogło uzyskiwać dostęp do zadań w domu i wykonywać je za pomocą komputera lub innych środków dostępu do Internetu.  

 

Google Classroom
Google Classroom Cheat Sheet
bottom of page