top of page
Kelvin Hall outside.jpg

Frekwencja

Dobra frekwencja ma fundamentalne znaczenie dla podnoszenia osiągnięć.

Celem polityki frekwencji w szkole jest:

  • Aby zachęcić wszystkich uczniów do regularnego i szybkiego uczęszczania do szkoły, osiągając wskaźnik frekwencji, który umożliwia im postęp i wykorzystanie swojego potencjału

  • Zachęcanie do pozytywnego nastawienia do szkoły i frekwencji ze strony rodziców uczniów i szerszej społeczności

  • Wdrożyć politykę całej szkoły w zakresie frekwencji i upewnić się, że pracownicy działają zgodnie z nią

  • Ograniczenie nieuprawnionych nieobecności w szkole na wszystkich poziomach – całej szkole, klasie, klasie, wagarowaniu indywidualnym i wewnętrznym

  • Aby nagradzać dobrą frekwencję i punktualność zgodnie z systemem nagród w szkole

  • Ustalenie indywidualnych celów dla wszystkich uczniów.

 

Dobra frekwencja ma kluczowe znaczenie dla kontynuacji postępów, jakie osiągnęliśmy w Kelvin Hall School. Podstawowym i podstawowym obowiązkiem wszystkich pracowników jest maksymalizacja i zachęcanie do dobrej frekwencji na co dzień oraz przy podejmowaniu strategicznych i długoterminowych decyzji oraz planowaniu.

Szkoła ma zespół frekwencyjny, który jest odpowiedzialny za określone działania, ale frekwencja jest obowiązkiem wszystkich. Rodzice i uczniowie są częścią partnerstwa mającego na celu poprawę frekwencji.

Szkoła korzysta z elektronicznego systemu rejestracji o nazwie Monitor lekcji. System ten umożliwia rejestrację uczniów z lekcji na lekcję i zapisywanie informacji na komputerach PC. System umożliwia generowanie szczegółowej i konkretnej analizy frekwencji uczniów.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki zachowania i frekwencji, prosimy  Skontaktuj się z nami.

For more information about Attendance in school, please refer to our Attendance policy.

bottom of page