top of page
Szacunek

Deklaracja misji
Kelvin Hall School: gdzie pracowity, pełen szacunku
i niezależni młodzi ludzie prosperują i poza nim
nasza społeczność.

Vantage-logo

Inspiruję uczniów do rozwoju w życiu.

bottom of page